Sivuista

Uutiset   Hahmot   Planeetat   Linkit   Lainaukset   Muuta   Historia   Tietoja sivustosta   Vieraskirja
Villen kotisivut

Olen harrastusmielessä kerännyt näille sivuille Douglas Adamsin Linnunrata-trilogian henkilöt ja planeetat taulukoihin eräänlaisiksi "Kuka kukin on" -listoiksi. Olen myös kerännyt joitakin lainauksia kirjoista. Taulukoihin pääset ylhäällä olevasta valikosta tai etusivulta. Kaikki-listoissa (niillä *_1-5.php -sivuilla) kukin hahmo/planeetta esiintyy vain kerran, kirjakohtaisissa listoissa ovat kaikki kyseisessä kirjassa esiintyvät hahmot/planeetat.

Hahmolistauksien sarakkeet on otsikoitu "Sivu", "Kuka", "Mikä", "Mitä" ja "Mainitaan useammin kuin kerran?". Ne tarkoittavat "Sivu jolla ko. hahmo esiintyy", "Hahmon nimi" (nimen perässä voi myös olla tähti, joka viittaa ulos kotisivuiltani lisätietoon hahmosta), "Mikä hahmo oikeastaan on", "Mitä hahmo tekee" (yleensä, juuri tässä kohdassa tai juuri tässä kirjassa) ja "Mainitaanko hahmo useammin kuin kerran". Tämä on tosin aika joustava käsite; nimi voi esiintyä kaksikin kertaa, mutta jos se esiintyy esim. vain tällä sivulla ja/tai ei ole vuorovaikutuksessa varsinaisten hahmojen kanssa, tulee merkinnäksi Ei. Jos sivu-merkinnässä on toinen numero suluissa, tarkoittaa se, että hahmo on mainittu ensimmäisen kerran tällä sivulla mutta nimi on paljastunut vasta sivulla jonka ympärillä ei ole sulkuja. Kursiivilla merkityt sivunumerot tarkoittavat englanninkielisen version sivuja, samoin kursiivilla on muissakin sarakkeissa merkitty joidenkin asioiden englanninkielisiä nimiä tai alkuperäisiä kirjoitustapoja. "Ensimmäisen kerran mainittu" on merkitty vain, jos hahmo on nähty paljon ennen nimen kertomista, eli sivun tai kahden heittoa ei ole merkitty. Toiseksi "Mainittu useammin kuin kerran" sarakkeessa saattaa "Kyllä" -sanan perässä olla tähti. Se tarkoittaa "muttei tässä kirjassa", eli vasta jossain trilogian toisessa osassa. Siinä voi myös olla pieni numero, joka viittaa toisen kirjan siihen kohtaan, jossa hahmo esiintyy.

Omat painokseni kirjoista ovat suomenkielinen "Linnunrata" (WSOY:n 1998 julkaisema toinen painos, ISBN 951-0-21844-8) ja englanninkielinen (Wing Booksin 1996 julkaisema, ISBN 0-517-14925-7) "The Ultimate Hitchhiker's Guide", jossa on kuusi tarinaa eli trilogian tutut viisi ja boonuksena novelli "Young Zaphod Plays It Safe".


Palautetta voit jättää kirjoittamalla vieraskirjaan.


Sivun ylälaitaan
Taulukon alkuun

Viimeksi päivitetty: 17.10.2005
(Nyt on 19.10.2017, klo 12:02:13.)